Sponsring

Vi sponsrar Nattvandrarna

Nattvandrarna

 Nattvandrare i Sverige Riksnätverket är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

nattvandrarna.se

Vi sponsrar Kyokushin Karate EM i Göteborg

European Championship 2018

Sweden Kyokushin Union are honoured to invite you to the 11th Open European Kyokushin Karate Championship 2018 which will take place on the 6th-7th October 2018 at Lisebergshallen, Gothenburg, Sweden.

kyokushinec.se

Vi sponsrar Giving People

Giving People

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Vi vill genom vårt arbete:

  • hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.
  • förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet.
  • motverka utanförskap och sociala klyftor.
  • påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom.
  • skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.

givingpeople.se

Vi sponsrar FIKK

Frivilliga insatser vid kris och katastrof

FIKK, vi samordnar frivilliga och samhållets resuser vid extraordinära händelser, samt bistår anhöriga och polisen vid eftersök av försvunna personer. Vi är rikstäckande och vårt ledningssystem är uppbyggt för att klara en global hantering. Organisationen växer kraftigt och vi har tiotusentals frivilliga i Sverige.

FIKK.se

Vi sponsrar Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har till ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Svenska Lifräddningssällskapet bildades 1898, men slogs samman med Simfrämjandet 1973 och bildar det som vi idag benämner som Svenska Livräddningssällskapet. Vi vänder oss till alla, men vi ska i all vår verksamhet ägna särskilt intresse åt barnens säkerhet.

T2 Service AB stödjer oss i vårt arbete mot nollvisionen. Ingen ska drunkna på grund av okunskap.

svenskalivraddningssallskapet.se

Vi är medlemmar i: