Sponsring

Vi sponsrar Nattvandrarna

Nattvandrarna

 Nattvandrare i Sverige Riksnätverket är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

nattvandrarna.se

Vi sponsrar Kyokushin Karate EM i Göteborg

European Championship 2018

Sweden Kyokushin Union are honoured to invite you to the 11th Open European Kyokushin Karate Championship 2018 which will take place on the 6th-7th October 2018 at Lisebergshallen, Gothenburg, Sweden.

kyokushinec.se

Vi sponsrar Giving People

Giving People

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Vi vill genom vårt arbete:

  • hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.
  • förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet.
  • motverka utanförskap och sociala klyftor.
  • påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom.
  • skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.

givingpeople.se

Vi är medlemmar i: